Over ons

Een plek waar Cambodjaanse kinderen hun droom kunnen waarmaken!

Het Pure Dream Centre biedt een veilige haven, verzorging en onderwijs aan leerlingen in de leeftijd van 9 tot 16 jaar afkomstig van verschillende families uit de Kandek gemeenschap. Het Pure Dream Centre zorgt er allereerst voor dat deze kinderen naar public school oftewel de Cambodjaanse basisschool gaan. In Cambodja is dit voor kinderen in de ochtend of in de middag. Het andere dagdeel komen ze naar het Pure Dream Centre. Kinderen krijgen onder meer Engelse lessen, creatieve workshops, computerles, living values en sport- en spelactiviteiten en huiswerkbegeleiding.

Dagelijks krijgen de kinderen een lunch aangeboden, zodat ze in ieder geval één goede maaltijd per dag krijgen. Op deze manier verblijven ze de hele dag in een veilige omgeving waar voor ze gezorgd wordt en waar ze bovendien dingen leren die hen in de toekomst verder kan helpen.

Filosofie en missie

De missie van het PURE! Dream Centre is het bereiken van een betere toekomst voor onbevoorrechte kinderen uit de Kandek gemeenschap in Cambodja. We willen de leefomstandigheden en thuissituatie van de kinderen positief veranderen door ze kwalitatief onderwijs en goede gezondheidszorg te bieden en hun families te ondersteunen met sociale en inkomens generende projecten. We ondersteunen de kinderen tot ze hun praktijkopleiding, voortgezet onderwijs of universitaire opleiding afgerond hebben en in staat zijn om degelijk werk te vinden.

De methode van het PURE! Dream Centre is gebaseerd op het Ecologisch systeemmodel van Bronfenbrenner (1979) waarbij de invloeden van verscheidene systemen de ontwikkeling van het kind weerspiegelen.

Bij het PURE! Dream Centre ligt de focus op het kind, de familie en de community waarin de kinderen leven en de methode is dan ook gebaseerd op deze drie pilaren:

1. Het kind: het onderwijsprogramma

2. De familie: het familie ondersteunend programma bestaande uit sociaal werk en inkomensgenererende projecten

3. De community: de activiteiten uit het familie programma bereiken de rest van de gemeenschap

 
Achtergrond en doelgroep

Het PURE! Dream Centre is een veilige plek waar wij aan 62 kinderen uit de Kandek community tussen de 9 en 16 jaar oud dagelijks onderwijs bieden.

De Kandek Community, Bakong district gesitueerd Siem Reap provincie en ligt ongeveer 10 km buiten Siem Reap stad. De Kandek community is een arme, grotendeels plattelandsgemeenschap bestaande uit 10 dorpen, 2664 families en telt ongeveer 13.046 inwoners. De gemeenschap heeft een primary en secundairy school, waar de kinderen ongeveer 4 uur per dag naar toe gaan, zes dagen in de week.

Het centrum is geopend in 2010 na renovatie van een opslagruimte tot school. Sindsdien hebben wij drie klaslokalen, een klein huisje, een keuken en eetruimte, groentetuin, sportveld en een wasgelegenheid gerealiseerd op het omringende terrein.

Team PURE! Dream Centre

Wij zijn PURE! Dream Centre

Joyce Mulleners
Bestuurslid & dagelijkse zaken
Annelies Wiebenga
Project coördinator
Philo Offermans
Educatie coordinator

Publicaties

PURE! Dream Centre is een stichting en dit betekent dat iedereen het jaarverslag kan inzien. 

Oude jaarverslagen zijn per mail opvraagbaar.

Bijlagen

ANBI

Naam: Stichting Pure Dream Centre
KVK nummer: 60764279
RSIN nummer: vestigingsnummer: 854049733

Functie bestuurders:
Mevr. Joyce Mulleners: voorzitter en oprichtster
De heer Jorrit Gielissen: secretaris
De heer Luc Groneschild: penningmeester
De heer Erwin Widdershoven: algemeen bestuurslid 

Contact

Kantoor Nederland
contactpersoon: Joyce Mulleners
Ruiterij 2a
6221 EW Maastricht
T: +(31) 628127151
E: Joyce@www.puredreamcentre.org
Kvk: 60764279

Kantoor Cambodja
contactpersoon: Sitha Sek
640 Hup Guan Street
Skaydangkom Commune
Siem Reap Cambodia
T: +855 97 2356862
E: pdccoordinator@www.puredreamcentre.org