Family

Ondersteuning bij sociale en financiële problemen

Het family support programma is gestart na een onderzoek binnen een aantal families in 2011. Dit onderzoek is gehouden om een beter inzicht te krijgen in de thuissituaties van de kinderen. De beperkte financiële middelen blijkt bij de meeste families voor grote problemen te zorgen bij het voorzien in hun dagelijkse basisbehoeften. Dit wordt niet alleen veroorzaakt door de hoogte van het daadwerkelijke inkomen, maar heeft ook te maken met de stabiliteit van dat inkomen. Deze financiële situatie veroorzaakt spanningen die resulteren in complexe sociale problemen voor het hele gezin.

Het PURE! Dream Centre beschouwt onderwijs als een cruciaal onderdeel van de ontwikkeling van een kind, maar gelooft er ook in dat het essentieel is om ook zijn of haar familie te ondersteunen, zowel bij de sociale als de financiële problemen. Dit alles om de kinderen structureel en op lange termijn te kunnen helpen. Met deze werkwijze probeert het PURE! Dream Centre een geïntegreerde aanpak van de ontwikkeling van de kinderen te bewerkstelligen.

 

Huisbezoeken

De hoeksteen van het familie-ondersteunende programma

Huisbezoeken vormen de hoeksteen van het family support programma. Deze bezoeken van de sociaal werker van het PURE! Dream Centre worden gebruikt om de situatie en omstandigheden van de familie te onderzoeken. Ze vormen een belangrijke mogelijkheid om problemen te bespreken, advies te geven, oplossingen te vinden en waardevolle informatie te verzamelen. Afhankelijk van de familiesituatie worden families eens per maand of eens per zes weken bezocht. Specifieke onderwerpen zijn:

 

Huiselijk geweld

Het aanschouwen of ondergaan van huiselijk geweld kan een wezenlijke impact hebben op kinderen. De ervaring van geweld binnen de familie kan traumatisch zijn voor een kind aangezien de mensen waar ze een band mee hebben in dit geval zowel de slachtoffers als de veroorzakers van het geweld zijn.

Gezondheid en hygiëne

Het gebrek aan kennis over familieplanning en een goede persoonlijke hygiëne zijn in Cambodja nog steeds een van de veroorzakers van de problematiek. Deze onderwerpen krijgen om die reden veel aandacht tijdens de huisbezoeken. Hoewel families over het algemeen recht hebben op gratis zorg in overheidsziekenhuizen en klinieken, hebben ze het geld niet om het transport naar het ziekenhuis te bekostigen en ontvangen ze niet de juiste zorg. In geval van nood betaalt het PURE! Dream Centre deze vervoerskosten. Daarnaast worden bij een ziekenhuisopname ook de kosten omtrent de behandeling, medicijnen en voedsel gedekt.

 

Ouderlijke vaardigheden

Uit onderzoek blijkt dat de onwetendheid van ouders kan leiden tot problemen bij de opvoeding. In het verleden zijn ze meestal zelf opgevoed met gewelddadige disciplinering en zijn ze niet altijd zelfstandig in staat andere opvoedmethodieken toe te passen. Daarnaast hebben ze veelal geen realistische verwachtingen van de capaciteiten van hun kind op een bepaalde leeftijd.  Door hun eigen moeizame verleden en omdat ze niet beter weten hanteren ze destructieve sociale normen en hebben ze veel moeite om een stabiele en zorgzame relatie op te bouwen met hun kinderen.

De sociaal werkster van het PURE! Dream Centre probeert ouders te helpen om middelen, ondersteuning of manieren te vinden om met problemen om te gaan zodat ze hun ouderlijke rol effectiever kunnen vervullen, zelfs onder druk. Hierbij is het van belang dat ouders geholpen worden bij het opbouwen van een stabiele, zorgzame relatie met hun kinderen; het vergroten van kennis over het ouderschap, waaronder effectieve disciplinaire technieken, en over de ontwikkeling van kinderen zodat ze gepast gedrag kunnen aanmoedigen passend bij de leeftijd en het niveau van het kind; het voorstellen van manieren waarop om te gaan met dagelijkse stress en het herstellen van crisissen; en het assisteren van de ouders bij het vinden en gebruiken van diverse ondersteunende services.

Thematische Workshops

Met name gericht op de vrouwen van de Kandek gemeenschap

Er worden maandelijks thematische workshops georganiseerd op het PURE! Dream Centre om de huisbezoeken aan te vullen, bepaalde boodschappen extra te benadrukken en om een breder publiek te bereiken. Deze workshops zijn sessies van halve dagen en richten zich met name op de vrouwen van de Kandek gemeenschap.

De onderwerpen die worden besproken, worden gedeeltelijk voorgesteld door de vrouwen en kunnen zaken betreffen zoals zwangerschap, borstvoeding geven, miskramen, gezinsplanning, algemene gezondheid en hygiëne, huiselijk geweld, mentale gezondheid, de ontwikkeling van kinderen en ouderlijke vaardigheden.