Contact

Meer informatie? Neem contact met ons op!

Kantoor Nederland

Ruiterij 2a
6221 EW Maastricht
T: +31 (0)6 28127151
E: joyce@www.puredreamcentre.org
Kvk: 60764279

Kantoor Cambodja

640 Hup Guan Street
Skaydangkom Commune
Siem Reap Cambodia
T: +855 97 2356862
E: pdccoordinator@www.puredreamcentre.org

Bezoek
Hoewel het PURE! Dream Centre openstaat voor bezoekers, is het belangrijk om bewust te zijn van de roosters en privacy van de kinderen en de impact van zulke bezoeken zo veel mogelijk te minimaliseren. De kinderen moeten zich kunnen concentreren op hun studie en moeten niet het gevoel hebben “ter tentoonstelling” gezet te worden. Om die redenen heeft het PURE! Dream Centre een aantal bezoekers regelementen opgesteld die de belangen van zowel de bezoekers als de kinderen in acht nemen.